Neymiş?

ABD Başkanı, fotoğraf çekilirken arkasından iki kulak yapan sporcu kızlara kızmak bir yana, koca bir kahkaha atmış.

Bizim densiz basın da bunu diline dolamış.

Diyorlar ki “Aynısını sıkıysa bizim Başbakana yapsınlar, görürlerdi günlerini”.

Ya arkadaşım, eleştir tamam ama bir yere kadar.

Bizim Başbakan ondan bin kat daha hoşgörülü.

Öyle olmasa, misal kendi adını taşıyan üniversitede, yayınlanan ilanda göreve alınacakların ismi de öyle pervasızca yer alabilir miydi?

Hadi akademisyenliğimiz, meslek etiği falan bir yana, Zat-ı Muhterem’in adını taşıyoruz, o yüzden bize yakışmaz diye dikkat etmezler miydi?

Ama Başbakanın ismine ve pek tabii hoşgörüsüne güvenip de son derece rahat biçimde iç yazışmalarını kamuoyuna döküvermişler.

Ki buna halk arasında içi dışı bir de deniyor.

Yani neymiş?

Koskoca Amerika Başkanı’na alt tarafı iki tavşankulağı yapmışsın.

Peh…

Bizim koca akademisyenler, Başbakanın ismi altında hem de, bu kadar cesur davranıyor, seninki de laf mı?

Bugs Bunny, Academy ödüllerine karşı durumu bir nevi…

Gülerler insana…

Özetle, hiç boşuna eleştirmeye çalışmayın güzel kardeşim.

Bugs Bunny karşısında, and the Oscar goes toooooo…

RTE üniversitesi ofkors, yani tabii ki…

Houston, have you still got a problem, my dear? (Houston, hala bir sorun var mı şekerim?)